E-bok: Att visa på värdet av kommunikation

Att mäta och utvärdera din kommunikation är a och o om du vill visa vilket värde kommunikationen har för din organisation – men hur arbetar man med tillförlitliga utvärderingsmetoder, vilka åtgärder ska man vidta och hur hittar man rätt utvärderingsmetod?

I denna e-bok delar experter från hela världen med sig av sina erfarenheter och ger råd om vad man ska tänka på när man väljer eller uppdaterar den metod man använder för att påvisa värdet av sin kommunikation.

Samtliga medförfattare till boken är experter inom sitt område. Samtliga är också medlemmar av världens främsta organisation för mätning och utvärdering av kommunikation, AMEC.

Vår egen vice koncernchef Kristina Fritsvold Nilsen är en av de experter som bidrar med sina bästa praxis-råd i e-boken. Hon understryker vikten av att fokusera på den effekt kommunikationen får i målgruppen i stället för på utfallet av genomförda aktiviteter, samt att visa hur PR-arbetet bidrar till företagets övergripande mål.

 

 Ladda ned här!