2 december, 2016 | 08:41

Klimatrapporteringen ökade med Trump

Donald Trumps presidentvalskampanj gav klimatfrågan ökat utrymme i spalterna. Däremot var klimattoppmötet i Marrakech närmast osynligt i rapporteringen, visar en analys som Retriever har gjort på uppdrag av Vi-skogen.

– Tidigare analyser har visat att det främst är toppmöten som driver upp klimatrapporteringen. Donald Trumps seger är ett undantag från det. I Trump finns nu en tydlig motståndare till klimatomställningen som gör frågan konkret och medial, säger Henrik Brundin, vice vd för Vi-skogen.

Donald Trump omnämndes i 38 procent av alla svenska webb- och tidningsartiklar om klimatfrågan 1–25 november. Motsvarande andel för Hillary Clinton var 11 procent. Under samma period skrevs det totalt 6 509 artiklar om klimatet, det är närmare 1 000 artiklar mer än månaden innan.

Fokus för artiklarna var Donald Trumps vallöfte om att dra sig ur klimatavtalet från Paris. Även utnämningen av klimatskeptikern Myron Ebell till chef för miljömyndigheten EPA, USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, skapade rubriker.

Rapporteringen om det viktiga klimattoppmötet i Marrakech, som pågick 7–18 november, fick dock mycket litet utrymme i medierna. Under veckorna runt mötet publicerades endast 558 artiklar om mötet. Det kan jämföras med de 8 714 artiklar som skrevs under motsvarande period om klimattoppmötet i Paris 2015.

– Intresset för årets klimattoppmöte var svalt i media. Svallvågorna efter det amerikanska presidentvalet gjorde att mötet hamnade i medieskugga, men med tanke på den massiva bevakningen av förra klimatkonferensen i Paris är årets nedgång ändå anmärkningsvärd, säger Ioanna Lokebratt, medieanalytiker på Retriever.

Om analysen
Retriever har på uppdrag av biståndsorganisationen Vi-skogen undersökt hur många artiklar som har skrivits om klimatfrågan under perioden 1 januari 2016 till 25 november 2016. Analysen omfattar samtliga svenska redaktionella medier, både print och webb, och baseras på relevanta sökord för klimatfrågan. Sammanlagt skrevs det 50 955 artiklar om klimatfrågan under perioden.

Läs mer
Vi-skogen gör årligen en studie om den svenska klimatrapporteringen. Rapporten ”Varmare klimat – iskall nyhet?” bygger på en Retriever-analys av 250 000 artiklar om klimatfrågan och finns att läsa här: http://www.viskogen.se/wp-content/uploads/2016/07/Vi-Skogen-rapport-2016_webb.pdf

 

För ytterligare information – vänligen kontakta:

Ioanna Lokebratt, medieanalytiker Retriever

Marcus Lundstedt, pressansvarig Vi-skogen
Tel: 070 107 43 17, e-post: marcus.lundstedt@viskogen.se

Contact persons

Ioanna Lokebratt

Pressansvarig

+46 76 000 10 30

ioanna.lokebratt@retriever.se