4 juli, 2016 | 06:05

Ny rapport: Varmare klimat, hetare nyhet

Det varmare klimatet har blivit en hetare nyhet i Sverige. 2015 ökade antalet artiklar i svensk press om klimatförändringarna med 40 procent jämfört med året innan. Det visar en ny rapport som presenteras av Vi-skogen och Retriever i Almedalen i dag.

Rapporten ”Varmare klimat – iskall nyhet?” har gjorts för andra året i rad och bygger på en Retriever-analys av 250 000 artiklar om klimatförändringarna. Under 2015 skrevs det totalt 30 403 tidningsartiklar om klimatförändringarna i svensk press, jämfört med 21 650 artiklar året innan. Rapporteringen närmar sig därmed toppnivåerna under slutet av 00-talet, fortsätter trenden kan 2016 bli ett nytt rekordår.

– Det är positivt att det varmare klimatet även blivit en hetare nyhet. För att hålla intresset vid liv, även utan toppmöten som skapar rubriker, är det avgörande att bemöta den ångest och maktlöshet många upplever inför klimatfrågan. Det är helt enkelt bättre att vinkla på hopp än på hot, säger Henrik Brundin, vice vd för Vi-skogen.

Det var i synnerhet klimattoppmötet i Paris och det nya klimatavtalet i slutet av året som drev upp rapporteringen. Även orsaker kring flyktingströmmar och köttkonsumtionens klimatpåverkan var tydliga teman. Flest artiklar skrev Svenska Dagbladet, följt av Dagens Nyheter och Upsala Nya Tidning. Gemensamt för tidningarna var särskilda satsningar inför klimattoppmötet i Paris.

Vi-skogens rapport visar också att svenska lokaltidningar nu bevakar klimatfrågan mer ambitiöst. Mediebilden är inte bara att ”något måste göras”, utan man skriver mer specifikt om vem som bör göra något och vad som måste göras. Lokalpolitiker debatterar nu i större utsträckning konkreta åtgärder för att till exempel hantera höjda havsnivåer och privatpersoner kommer till tals i insändare och enkäter.

– Klimatet är vår tids viktigaste fråga och det är positivt att den börjar få större utrymme i den lokala mediebevakningen. Antalet tidningsartiklar är en indikation på hur levande diskussionen är i en region. Förhoppningen är att rapporteringen också får effekt på hur kommuner, företag och allmänheten agerar för att bidra till en mer hållbar värld, säger Henrik Brundin, vice vd för Vi-skogen.

Fler resultat från Vi-skogens rapport ”Varmare klimat – iskall nyhet?”:

– Afrika är den kontinent som väntas drabbas hårdast av klimatförändringarna. Under 2015 nämns Afrika dock bara i fyra procent, 1 157 artiklar, av publiciteten.

– Rapporteringen om isbjörnar i samband med klimatfrågan ökade markant, från 210 artiklar 2014 till 615 artiklar 2015.

– Klimatrapporteringen präglas av politiker, åtta av de tio mest omskrivna var politiker under 2015. Det är dock regeringspolitikerna som dominerar. Åsa Romson omnämndes klart mest. .

– Totalt sett ökar antalet delningar av klimatartiklar i sociala medier under 2015. Utmärkande är att artiklar om ökande köttkonsumtion och politikers snedsteg och ordval väcker starkt engagemang.

Rapporten ”Varmare klimat – iskall nyhet?” bifogas i sin helhet.

För ytterligare information – vänligen kontakta:
Marcus Lundstedt, pressansvarig Vi-skogen
Tel: 070 107 43 17, e-post: marcus.lundstedt@viskogen.se

Contact persons

Ioanna Lokebratt

Pressansvarig och medieanalytiker

076 000 10 30

ioanna.lokebratt@retriever.se