18 februari, 2020 | 13:05

Ny styrelse för medieanalysföretaget Retriever

Medieanalysföretaget Retriever får en ny styrelse. Förändringen är ett led i att förbereda bolaget för en ny fas med ökat fokus på tillväxt och internationalisering.

Styrelsen i Retriever har bestått av personer i ledande befattningar från TT Nyhetsbyrån AB och norska nyhetsbyrån NTB som äger företaget. Inom kort tar representanter för mediekoncernerna som äger nyhetsbyråerna – Bonnier, Schibsted, Amedia och NTM – över styrelsearbetet i Retriever.

På en extrainsatt bolagsstämma i mars väljs en ny styrelse till Retriever:

  • Mats Johansson, Executive Director Bonnier News
  • John Kvadsheim, Koncerndirektör Amedia
  • Mads Storvik, VD NTB
  • Lina Hedenström, VD NTM
  • Martin Frey, Head of Schibsted Growth

”Retriever är verksamt på en marknad med hög förändringstakt. Att förnya styrelsen är ett sätt att skapa förutsättningar för bolaget att bli ännu mer snabbrörligt, kundfokuserat och innovativt”, säger Mats Johansson, tillträdande ordförande i Retriever och även fortsatt ordförande för TT Nyhetsbyrån AB.

”Utifrån ett ägarperspektiv ser vi att den här förändringen underlättar för Retriever att fokusera på sina tillväxtmöjligheter.”

2019 blev ännu ett starkt år för Retriever som redovisar ökad omsättning till ca 370 miljoner kronor och även ett förbättrat resultat, enligt det preliminära bokslutet. Tillväxten är högst i Finland och Danmark, men Norge och Sverige är fortfarande de största marknaderna.

Förändringstakten är hög inom medieanalys och mediebevakning och Retriever har under senaste åren investerat tungt i AI och sociala medier, bland annat genom förvärvet av sociala medie startupen RelationDesk. Ledningen räknar med fortsatt hög aktivitet de kommande åren, även på förvärvssidan.

”Vi har arbetat intensivt med vår strategi senaste halvåret och är redo att ta oss an nya utmaningar. Vårt fokus ligger på tillväxt, produktutveckling och internationalisering. Den nya styrelsen känns som ett viktigt första steg”, säger Robert Söderling, vd och koncernchef i Retriever.