25 oktober, 2016 | 08:31

Retriever expanderar verksamheten till Finland

Retriever fullbordar sin nordiska närvaro genom att starta upp verksamhet i Finland. Med en stark ställning i de Skandinaviska länderna tar de sina närmare 20 års erfarenhet in på den finska marknaden genom det nya företaget Retriever Suomi Oy. Det nya företaget är ett joint venture tillsammans med STT, Finlands nationella nyhetsbyrå.

Detta gör Retriever till den enda nordiska verksamheten som kan erbjuda en komplett nordisk digital lösning till deras kunder. Retriever Suomi kommer att leverera medieinsikt till den finska marknaden genom Retrievers digitala plattform och medieanalysavdelning. Detta öppnar också upp möjligheten för enhetlig finsk mediebevakning, research och analys för Retrievers kunder i Sverige, Norge och Danmark.

–  Vårt mål är att erbjuda en mer effektiv och heltäckande produkt inom mediebevakning och analys på den finska marknaden än vad som finns i dag. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder en enhetlig nordisk produkt med tillgång till en gemensam portal för hela den nordiska regionen, säger Robert Söderling, VD för Retrievergruppen.

–   Retriever har mycket att erbjuda den finska marknaden. Jag ser verkligen fram emot att gå samman med Retrieverteamet och över möjligheterna detta skapar för både finska och nordiska kunder, säger Mika Roman, VD för Retriever Suomi.

Retriever Suomi Oy kommer att påbörja sin verksamhet den 1 november 2016.

Contact persons

Robert Söderling

CEO Retrievergruppen

0709997791

robert.soderling@retriever.se

Mika Roman

CEO Retriever Finland

+358 40 5078803

mika.roman@retriever.fi