1 juni, 2016 | 09:01

Retriever stödjer Right Livelihood Award Stiftelsen

Retriever, som är medlem i branschorganisationen AMEC, har rekommenderat Right Livelihood Stiftelsen som medlem i AMEC. Nu sponsrar Retriever stiftelsens medlemskap första året i AMEC:s grupp för ideella och icke vinstdrivande organisationer. Några av de andra medlemmarna i gruppen är UNICEF, Amnesty International, Bill & Melinda Gates Foundation och Barncancerfonden.

 – Att utvärdera våra kommunikationsinsatser är avgörande för stiftelser som vår. Medlemskapet ger oss en värdefull arena för erfarenhetsutbyte med andra ideella organisationer. Det känns också fantastiskt att vara en del av och också ha tillgång till hela AMEC:s globala nätverk, säger Xenya Cherny-Scanlon, Right Livelihoods kommunikationsdirektör.

Barry Leggetter, AMEC:s VD, är mycket glad för att kunna välkomna Right Livelihood Award Stiftelsen som medlem.

– Jag vet att några av stiftelsens nyckelfrågor är att främja forskning och utbildning och på det sättet speglar man AMEC:s prioriterade mål, och vi ser mycket fram emot att utbyta idéer, säger Barry Leggetter.

– Det känns väldigt bra att på det här sättet stödja en stiftelsesom gör så mycket för att världen ska bli en bättre plats att leva i. De andra medlemmarna i denna grupp har åstadkommit mycket tillsammans för att utveckla och utvärdera sin kommunikation, säger Helén Damberg, Retrievers representant i AMEC, som också är aktiv i kommittéer och i AMEC:s europiska ledningsteam.

Om AMEC
AMEC, The International Association for Measurement and Evaluation of Communication är den ledande globala branschorganisationen för företag och organisationer som arbetar med medieanalys och utvärdering av kommunikation. Organisationen har idag över 140 medlemmar i 80 länder. Det övergripande syftet är att tillsammans utveckla branschen, bland annat har man utarbetat gemensamma riktlinjer som alla medlemmar åtar sig att följa.


För ytterligare information, kontakta:

Helén Damberg, Manager International Projects, Media Analysis, Retriever
Tel 08 546 121 41
helen.damberg@retriever.se
www.retriever.se

Xenya Cherny-Scanlon, Director of Communications, Right Livelihood Award Foundation
Tel +41 22 555 0941
mobil: +41 76 690 87 98
xenya@rightlivelihood.org

Ole von Uexkull, CEO, Right Livelihood Award Foundation
Tel 08 – 70 20 340
ole@rightlivelihood.org
www.rightlivelihood.org

Barry Leggetter, CEO, AMEC
Tel +44 7748 677504/+44 1268 412414
barry.leggetter@amecorg.com
www.amecorg.com