Nordens största mediearkiv

Tänker du på ett dammigt förråd med gulnade tidningar när du hör ordet Mediearkivet? Tänk om! I Retrievers unika, digitala databas kan du läsa artiklar från tusentals källor några minuter efter att de publicerats på webben eller skickats till tryckpressarna.
Mediearkivet i mobilapp

Se framåt, sök bakåt

Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv som samlar nyheter från tryckta och digitala redaktionella medier samt radio och tv – hela vägen tillbaka till 1980-talet. Utöver redaktionella artiklar hittar du relevant innehåll från utvalda webbplatser, som exempelvis myndigheter och kommuner.

Mediearkivet täcker källor från hela Norden och innehåller även artiklar från cirka hundra tusen internationella medier. Databasen innehåller i dag ungefär hundra miljoner (!) sökbara artiklar och används som researchdatabas av journalister, researchers, författare, högskolestudenter, grundskoleelever, och många fler.

Jag vill veta mer om arkivet >>

Ett arkiv att lita på

I en tid då Google-generationens sök styrs av algoritmer och sökhistorikär artikeldatabaser i allmänhet – och Mediearkivet i synnerhet – viktigare än någonsin. I Mediearkivet får du neutrala resultat och möjlighet till att ta till dig flera perspektiv inom ett ämne. Samtliga artiklar är av redaktionell karaktär och källorna måste ha en en ansvarig utgivare. Dessutom får du tillgång heltäckande sökträffar då Mediearkivet innefattar nyheter från webb, print, radio och tv.

Mediearkivet samarbetar med allt från de stora mediehusen till lokala, nischade publikationer. Redaktionen jobbar ständigt med att se över källornas kvalitet och scoutar nya, relevanta källor för en så heltäckande och relevant databas som möjligt.

Interesserad av arkivet? Kontakta oss >>

Andreas Önnerfors, docent i idéhistoria

”Som idéhistoriker är jag intresserad av hur olika nyckelbegrepp kommer in i samhällsdebatten, i vilken kontext de används och hur deras användning skiftar över tid. Genom att använda ett digitaliserat arkiv med de sökmöjligheter Retriever erbjuder, effektiviseras mitt arbete väsentligt.”

6 anledningar till att välja Mediearkivet

  • Störst! Databasen innehåller i dag ungefär hundra miljoner (!) sökbara artiklar.
  • Heltäckande! Ingen annan databas innehåller artiklar från lika många källor – och dessutom täcker vi medietyperna webb, print, tv och radio.
  • Sökneutralt! Neutrala resultat fritt från algoritmer och möjlighet till flera perspektiv inom ett ämne.
  • Granskat! Enbart källor med ansvarig utgivare som kan stå till svars för det publicerade innehållet.
  • Uppdaterat! Mediearkivet uppdateras kontinuerligt med aktuella, relevanta källor.

Jonas Blomqvist, Business Area Manager

jonas.blomqvist@retriever.se

+46 854612119

Snabb och enkel tillgång

Behöver du snabbt söka upp några få artiklar i arkivet här och nu, kan du köpa tillgång till arkivet i olika paket här.

Kontakta oss