Tack för 2018 – välkommen 2019

2018 har varit ett spännande år, inte bara för Retriever. Utvecklingen av vårt digitaliserade samhälle tar fortsatta steg framåt. Årets riksdagsval kom att omnämnas som internetvalet där engagemanget för valfrågor i sociala medier ökade starkt. Fler mediehus väljer att skapa premiummaterial för sina online-kanaler. Intresset för AI, artificiell intelligens, ökar sett till antalet omnämnanden i vårt mediearkiv. Och vi gav bort våra julklappar dit vi tror att ett bidrag kan göra som mest nytta.

På hemmafronten har valet i skrivande stund inte gett oss en ny regering än. Det var ett val där sociala medier på riktigt slog igenom som plattform för dialog såväl som för information. I en artikel i SVT menar Marie Grusell, docent i sociala medier, att detta till stor del beror på svenskarnas tekniska möjligheter i och med smartphones. Hennes tes stöds även i rapporten Svenskarna och internet 2018 där det nämns att antalet användare av sociala medier ökar från år till år samt att frekvensen blir högre på användandet. Vi ser att 83 procent numera använder sociala medier (2 procent fler än förra året) samt att andelen dagliga användare har ökat från 56 till 63 procent.

På den redaktionella sidan ser vi även här förflyttningar. Digitaliseringen fortskrider och fler aktörer väljer att nu låsa sitt online-material i allt större utsträckning. Exempelvis valde Mittmedia i oktober att plusmärka i princip allt sitt innehåll – och andra följer efter. Senast ut är Expressen som från den 10/12 har lanserat en plustjänst. Enligt Svenskarna och internet ökar den digitala andelen nyhetsprenumeranter, men det räcker inte för att kompensera för den stora minskningen av prenumeranter på papperstidningarna. Det ska bli spännande att följa denna utveckling under 2019.

I maj stängde Cambridge Analytica ner sin verksamhet och lämnade stora svallvågor efter sig. Effekterna av skandalen kommer att leva under lång tid,inte minst inom området sociala medier, och har satt fingret på viktiga frågor såsom vikten av källkritiskt tänkande.

AI på allas läppar?

Intresset för artificiell intelligens ökar sett till antalet omnämnanden. Vid en snabb sökning omnämns artificiell intelligens 55% mer under 2018 jämfört med föregående år. Många sliter med att hitta den praktiska användningen för den nya teknik som nu finns tillgänglig. För oss som jobbar med informationsbearbetning ser vi flertalet områden där den nya tekniken kommer att leda till nya insikter genom att ge våra medarbetare en helt ny verktygslåda att arbeta med. Men det ska också tilläggas att 2018 var året då vi faktiskt levererade vår första analys baserad på AI.

Och AI behövs. För mängden data fortsätter att öka, den blir tillgänglig snabbare och våra kunder förväntas kunna agera i princip i realtid. För att tillgodose detta behov måste vi, och hela branschen, bli snabbare och bättre än vad vi någonsin tidigare varit.

Vi jobbar hårt för att vara det självklara valet för våra kunder, oavsett hur komplicerad omvärlden blir eller vad deras behov än kan vara. Detta har lett till att vi nu, i och med lanseringen av vår helt automatiserade radio-/tv bevakning, är helt digitaliserade i vår bevakning. Dessutom kan vi även erbjuda mer innehåll i form av podcasts såväl som bevakning av offentliga dokument. Vi kan visualisera analyser på ett helt nytt sätt med vår Insights-lösning och bearbeta större mängder data som underlag för de analyser vi levererar. Vi har tagit många steg under det senaste året och ser fram emot att tillsammans med våra kunder ta långt många fler under året som kommer.

Vi gav bort våra julklappar

Men allt vi gör handlar inte om produkter och tjänster. I en alltjämt mer polariserad värld måste vi som bolag dra vårt strå till stacken för att bidra till ett bättre samhälle. Så vi lade julklappspengarna på att stödja KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället). Att stödja dem var ett enkelt val eftersom deras arbete gagnar samhället i stort om de lyckas vända kriminella till en tillgång istället för belastning. KRIS har bevisat sig som en organisation vars arbete ger effekt för att vända något negativt till positivt, och var ett självklart val för oss att stödja.

Vi har även haft förmånen att få stötta både Södertörns högskola och Institutet för mediestudier med olika forskningsprojekt, för att på så sätt bidra till forskning och granskning av medierna och deras roll i ett demokratiskt samhälle.

Sist men inte minst vill vi även hjälpa framtidens företagare att utvecklas. Vi har därmed valt att sponsra SSE Business Lab för att på det sätt vi kan bidra till att stödja framtidens storföretag att ta sina första kliv.

Tack vare er, våra kunder!

Vi är ödmjuka inför det faktum att allt det vi åstadkommit under året är tack vare er, våra kunder. Utan er – inget Retriever! Och vi ska fortsätta att göra allt i vår makt för att vara den partner ni vänder er till när ni önskar förstå er omvärld.

God jul och Gott nytt år önskar vi på Retriever!