Företagsinformation

  • Linköping använder Retriever för att utveckla sitt näringsliv

    För att utveckla kommunens näringsliv behöver Linköpings näringslivsbolag såväl övergripande som detaljerad kunskap om företagandet på orten och insikter om vilka verksamheter de ska närma sig om en nyetablering. Allt för att verka för ett blomstrande näringsliv och skapa fler arbetstillfällen.

    Läs mer