Vad är ditt företag värt?

Du står inför ett ägarskifte, söker ny finansiering eller är nyfiken på hur det går för ditt företag. Att veta vad företaget är värt är viktigt både för företagare och aktieägare. En oberoende och realistisk värdering ger god förståelse för hur företagets värde kan öka över tid. Därför har Retriever utvecklat en rapport med ett värdeutlåtande anpassat till små och medelstora företag. Till skillnad från många av de värderingar som finns på marknaden i dag är den lättolkad, prisvärd och transparent.

Tord Andersson är analytikern som har utvecklat värdeutlåtandet. Han har varit verksam som företagsmäklare av små och medelstora företag, universitetslektor i redovisning och finansiering samt som finansanalytiker av noterade och onoterade bolag.

tordandersson_2000

Tord Andersson

– Som företagare är det relevant att veta värdet på sitt företag när man står inför avgörande ägarförändringar men värderingen är också till för den som vill lära känna sin verksamhet bättre och förstå vad som kan förbättras, säger Tord.
– Det är exempelvis inte ovanligt att merparten av en företagares förmögenhet är placerad i bolaget som man äger och driver. Givetvis är det intressant att sätta den förmögenheten i ett större sammanhang och se hur den kan förräntas.

Om värdeutlåtandet

Värdeutlåtandet är med andra ord en analysrapport som bygger på den information som finns i årsredovisningen. Poängen med rapporten är att det som annars upplevs som en radda med siffror utan sammanhang lyfts in i en värderingsmodell som ger viktiga indikationer om företaget.
– Utmärkande för mindre företag är att de sällan har en prognos för kommande år. Därför har vi tagit fram en modell som utgår från företagets historik för att se hur prognosen ser ut framåt. Modellen stämmer i de allra flesta fall och är testad mot faktiska försäljningar av bolag, säger Tord.

Rapporten du får i din hand är så lättöverskådlig att alla kan sätta sig in i den.

– Informationen om hur företaget står sig i relation till övriga branschen är en hjälp för att fatta medvetna beslut som ägare och därmed få en bättre avkastning, säger Tord. Säg att rapporten visar att du har bättre marginaler än branschsnittet. Varför är det så? Och är det ett medvetet val?

Det kan exempelvis handla om att ha ”rätt” kunder och leverantörer eller en effektiv produktionsapparat. Samtidigt visar rapporten också vad som kan förbättras.

– Tjänsten är ett verktyg för att förstå vad du som företagare gör bra och kan göra bättre.

Utöver det som redan nämnts innehåller rapporten också en grundprognos där företagets tillväxt visas i relation till hur tillväxten förväntas bli för Sverige i stort. Eftersom de flesta mindre företag är i fas med den kurvan är den en viktig faktor vid en framtidsprognos. Så, har Tord avslutningsvis något tips på när en företagsvärdering ska äga rum?

– Idealiskt är i samband med varje årsbokslut, då kan du passa på att ta in en oberoende värdering av bolaget. Annars är den alltid till nytta när antingen behovet eller nyfikenheten pockar på.

5 fakta om rapporten

1. Värdeutlåtandet bygger på en djupgående och beprövad värderingsmodell som värderar små och medelstora företag i Sverige.

2. Rapporten ger insikt om hur företaget står sig i förhållande till övriga branschen och hur framtiden sannolikt ser ut.

3. Unikt för Retrievers modell är att den är särskilt anpassad till de företag som saknar en långsiktig prognos. Utifrån företagets ekonomiska historik görs en prognos om hur den framtida utvecklingen bör se ut om företaget följer svensk ekonomi.

4. Rapporten är lättöverskådlig, logisk och enkel att förstå även för de som inte är ekonomer.

5. Att värdera sitt företag är nödvändigt vid större händelser som ägar- och generationsskiften, bodelning eller när ny finansiering söks. Det är också relevant för att få viktiga insikter om företaget och för att följa dess värdeutveckling.

Vill du veta vad ditt företag är värt, tveka inte att kontakta oss.

nils_galman

Nils Gälman, nils.galman@retriever.se

 

 

 

 

 

 

 

Få en gratis exempelrapport

Ange din e-postadress så skickar vi en demorapport.